Kapitel 1 – Aktivism

Vad är aktivism? Aktivism är alla former av politisk aktivitet för att påverka exempelvis politiska beslut eller företags agerande. Aktivism kan vara för eller emot föreslagna beslut eller protestera mot missförhållanden och negativa strukturer i samhället. Motsatsen till aktivism är att vara passiv – med andra ord att göra ingenting alls. Hur ens aktivism ser ut Läs mer om Kapitel 1 – Aktivism[…]

Kapitel 2 – Att Påverka Politiskt

I Sveriges grundlag står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. I det här kapitlet ska vi därför titta lite närmare på hur du kan påverka de politiska krafterna. Djurens Rätt arbetar både internationellt, nationellt och lokalt med att förändra djurens situation. Fundera på hur just du kan göra Läs mer om Kapitel 2 – Att Påverka Politiskt[…]

Kapitel 4 – Massmedier och Sociala Medier

Detta kapitel ägnar vi åt hur en bäst når ut med sitt budskap i olika mediekanaler. Vi lever i ett informationssamhälle där mycket av kommunikationen sker i digitala kanaler. Som aktivist har du stora möjligheter att vara närvarande och föra samtal om djurrätt även där. Nedan ger vi exempel på hur du kan påverka genom att skriva Läs mer om Kapitel 4 – Massmedier och Sociala Medier[…]

Kapitel 5 – Utåtriktat Arbete och Direkta Möten

Utåtriktat arbete låter dig föra en direkt dialog med människor, varav många kanske aldrig tidigare kommit i direktkontakt med djurrätt och vego. det är ett gyllene tillfälle att informera och sprida kunskap om djurens situation och det arbete som Djurens Rätt bedriver. Nedan hittar du exempel, tips och guider som hjälper dig i ditt utåtriktade Läs mer om Kapitel 5 – Utåtriktat Arbete och Direkta Möten[…]

Kapitel 6 – Vardagsaktivism

Det här kapitlet handlar om hur en kan bedriva aktivism i sin vardag. Aktivism är inte något som behöver vara isolerat till det demonstrationståg, ett möte eller en publik debatt. Aktivism kan precis lika gärna bestå i mer vardagliga handlingar, såsom att få en kompis att minska på köttkonsumtionen, sätta en Djurens Rätt-pin på jackan eller att Läs mer om Kapitel 6 – Vardagsaktivism[…]