maj 9, 2017

Extramaterial – kapitel 2

I Sveriges grundlag står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. I det här kapitlet ska vi därför titta lite närmare på hur du kan påverka de politiska krafterna.

Djurens Rätt arbetar både internationellt, nationellt och lokalt med att förändra djurens situation. Fundera på hur just du kan göra störst skillnad. Ofta är det mest effektivt att uppmärksamma och förankra en fråga på lokalt plan, där du kan ha direktkontakt med företag och politiker.

Nedan följer lite olika konkreta tips på hur du kan arbeta lokalt för att lyfta en fråga och förbättra djurens situation.

Medborgarförslag

I vissa kommuner kan du som medborgare påverka kommunfullmäktige genom att lämna in ett medborgarförslag. Förslaget bör beröra något som kommunen själva handhar såsom frågor kring upphandling av mat till skolor och sjukhus. Exempelvis kan du uppmana din kommun att sluta köpa in ägg från burhöns!

Nedan hittar du mallar som du kan ta hjälp av när du ska skriva ditt medborgarförslag. Du hittar även exempel på hur ett medborgarförslag kan se ut.

Mallar

Exempel på ämne för medborgarförslag

  • En eller flera vegetariska dagar i kommunens skolor
  • Begränsa fyrverkerier i kommunen av hänsyn till djur
  • Ställa djurskyddskrav i upphandlingar
  • Få kommunen att sluta köpa in djurtestade rengöringsprodukter
  • Få kommunen att inte köpa in ägg från burhöns
  • Att socialtjänsten i kommunen ska utbildas i hur husdjur drabbas
    och påverkas i våldsamma hemmiljöer

Medborgarförslag som gått igenom

Burägg i Karlstads kommun

Kontakta dina lokala politiker

Var fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Politikerna som sitter här beslutar kring frågor som upphandlingar, budget och vilka nämnder som ska finnas. Att kontakta dem angående en fråga du vill ha uppmärksammad kan vara riktigt effektivt. olika politiker föredrar olika typer av kontakt, men ett inledande mejl brukar vara en bra första kontakt.

Samla in namn, skicka brev eller ringa är också metoder som kan fungera. Vilket sätt som är att föredra beror ofta på frågans karaktär och kommunens storlek. Hur du än väljer att kontakta politiker kom ihåg att vara tydlig med ditt budskap och att hålla en trevlig ton. Det kan också vara bra att påminna sig om att även politiker har rätt till ett privatliv. Ring därför inte på deras privata nummer och besök dem aldrig i deras privata bostad.

Andra sätt att påverka är att rösta i folkomröstningar och överklaga och reagera på kommunens beslut.