Kapitel 1 – Aktivism

Vad är aktivism?

Aktivism är alla former av politisk aktivitet för att påverka exempelvis politiska beslut eller företags agerande. Aktivism kan vara för eller emot föreslagna beslut eller protestera mot missförhållanden och negativa strukturer i samhället. Motsatsen till aktivism är att vara passiv – med andra ord att göra ingenting alls.

Hur ens aktivism ser ut beror på hur en engagerar sig och mot (eller för) vad en arbetar. Aktivism kan vara allt från att dela ut vegomat i en mataffär till att demonstrera tillsammans med tusentals andra mot pälsfarmars existens.

I det inledande kapitlet tittar vi lite närmare på hur Djurens Rätt bedriver aktivism, vilka metoder vi använder och hur vi agerar i vårt arbete med att förbättra djurens situation.