Kapitel 4 – Massmedier och Sociala Medier

Detta kapitel ägnar vi åt hur en bäst når ut med sitt budskap i olika mediekanaler.

Vi lever i ett informationssamhälle där mycket av kommunikationen sker i digitala kanaler. Som aktivist har du stora möjligheter att vara närvarande och föra samtal om djurrätt även där.

Nedan ger vi exempel på hur du kan påverka genom att skriva insändare, debattartiklar och pressmeddelanden. Vi går även igenom vad du kan tänka på när du ska föra ut ditt budskap i sociala medier.

Vill du skriva en artikel eller insändare för Djurens Rätts räkning? Kul! Tänk på att använda dig av tumregeln att lokal media sköts av lokalorganisationen medan rikstäckande media sköta av riksorganisationen.

Är du osäker är du alltid välkommen att höra av dig till vår presstalesperson på 070-649 30 41!

 

Insändare

En insändare är ett brev till en tidning från en läsare som skriver om vad hen tycker i en viss fråga. En insändare kan också vara svar på en tidigare insändare eller artikel om tidningen publicerat.

Att skriva en insändare är ett kul och effektivt sätt att lyfta fram en fråga du tycker är viktig.
Djurens Rätts insändarmall ger dig tips och råd kring vad du kan tänka på när du skriver din insändare. Behöver du fler råd kan du alltid kontakta Djurens Rätts presstalesperson på 070-649 30 41.

 

Exempel på publicerade insändare

 

 

Debattartiklar

En annan variant för att nå ut i massmedierna är att skriva en debattartikel. För det mest får debattartiklar en mer framträdande plats i tidningen än vad en insändare får, men det är ofta svårare att få en debattartikel publicerad. Vill du skriva en debattartikel och signera den med Djurens Rätt är det bra om du kollar av med vår presstalesperson (070-649 30 41).

 

Exempel på publicerade debattartiklar

 

Pressmeddelande

Om du sitter på en nyhet som du tror kan intressera medierna eller om du planerar en aktivitet som du vill att de ska uppmärksamma så kan det vara en bra idé att skriva ett pressmeddelande.

Ett pressmeddelande ska sammanfatta nyheten eller den planerade aktiviteten på ett kort och överskådligt sätt. Här kan du läsa exempel på pressmeddelanden från Djurens Rätt.

 

 

Sociala medier

Sociala medier är platser på internet där användarna själva levererar innehållet och kommunicerar med varandra. Med tanke på hur stor del av befolkningen som finns antingen på Facebook, Instagram eller Twitter är det viktigt att vi som organisation också satsar på dessa mediekanaler.

Djurens Rätt som organisation är aktiva på samtliga av de tre största och tidigare nämnda sociala mediekanalerna. Ett flertal av våra lokalorgansiationer har också egna konton på ett eller flera av dessa. När du ska skriva någonting i sociala medier där Djurens Rätt är avsändare är det viktigt att du tänker på att samma regler och riktlinjer gäller för kommunikation online som offline.

Djurens Rätt har dessutom sammanställt en tipslista för organisationens kommunikation via sociala medier. Du får den av din närmste lokalt ansvarige!

 

 

Viktigt att tänka på:

 • Tänk på vem du företräder. Skriv exempelvis inte ”Jag tycker…” om du representerar organisationen
 • Säg inte något som du inte skulle sagt om personen du pratade med satt ansikte mot ansikte med dig
 • Uppdatera med jämna mellanrum så att din sida lever och skapar trafik
 • Använd mer bild än text (framförallt när du postar på Instagram)
 • Formulera öppna inlägg som leder till diskussion
 • Gör inlägg som är naturliga att gilla och skriv till exempel ”Håller du med?”
 • Tänk på vilken tid på dygnet du postar och laddar upp
 • Ge respons och svara på kommentarer du får – ha en dialog
 • Knyt gärna an till en aktuell fråga
 • Lägg ner tid på ditt inlägg
 • Var dig själv, även om du representerar Djurens Rätt